Фізіологія

Загальна фізіологія. Методичні вказівки для студентів спеціальності "Фармація" (Фекета В.П., Райко О.Ю., Савка Ю.М.)

Автори: 
Фекета В.П., Райко О.Ю., Савка Ю.М.
Рік видання: 
2011

Методичні розробки для студентів-фармацевтів УжНУ із загальної фізіології. 

Нормальна фізіологія: вибрані лекції

Обгортка: 
Автори: 
Шандра О. А., Общіна Н. В.
Рік видання: 
2005
Навчальний посібник, згідно з програмою для вищих медичних навчальних закладів, містить матеріали, які присвячено загальним зако-

Фізіологія регуляторних та вісцеральних систем (2010)

Методичка для фармацевтів до модуля 1.

Фізіологія вісцеральних систем (2009)

Методичка з фізіології для стоматологів (модуль 2).

Фізіологія вісцеральних систем (методичні вказівки до лабраторних занянь, 2010)

Методичка із фізіології для медиків до модуля 2.

Загальна фізіологія (методичні вказівки до лабораторних занять із фізіології)

Методичка для медиків із фізіології на перший модуль.

Нормальна фізіологія (під ред.Філімонова, 1994)

Обгортка: 
Підручник підготовлено відповідно до діючої програми з курсу нормальної фізіології, написаний він за системним принципом.

Фізіологія людини (Гжегоцький М.Р., Філімонов В.І., 2005)

Обгортка: 
На основі сучасних поглядів та наукових даних, отриманих протягом останніх років, у підручнику викладено фізіологію людини у структурно-функціональному взаємозв’язку клітин, тканин, органів і систем організму як єдиного цілого.

Курс лекцій з фізіології людини (Фекета В.П., 2006)

Обгортка: 
Навчальний посібник написано у відповідності із Програмою з фізіології для студентів 2-го курсу медичних вузів. Він охоплює більшість розділів основного курсу цього предмета та ряд аспектів клінічної фізіології.