Бібліотека

Нормальна фізіологія (під ред.Філімонова, 1994)

Обгортка: 
Підручник підготовлено відповідно до діючої програми з курсу нормальної фізіології, написаний він за системним принципом.

Загальна фізіологія (методичні вказівки до лабораторних занять із фізіології)

Методичка для медиків із фізіології на перший модуль.

Фізіологія вісцеральних систем (методичні вказівки до лабраторних занянь, 2010)

Методичка із фізіології для медиків до модуля 2.

Фізіологія вісцеральних систем (2009)

Методичка з фізіології для стоматологів (модуль 2).

Фізіологія регуляторних та вісцеральних систем (2010)

Методичка для фармацевтів до модуля 1.

Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів (Ковальчук Л.Я., 2003)

Обгортка: 
У навчальному посібнику з сучасних позицій висвітлено основні питання анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії.

Анестезіологія та інтенсивна терапія (Чепкий Л.П., 2003)

Обгортка: 
Підручник складається із двох частин. Першу частину присвячено загальним питанням анестезіології та інтенсивної терапії, зокрема реаніматології. У другій висвітлено особливості проведення анестезії та інтенсивної терапії при ураженні різних органів і систем, зокрема у дітей, хворих похилого віку, в акушерській, стоматологічній практиці тощо; питання невідкладної допомоги при інфекційних хворобах, техногенних і природних катастрофах.

Анестезіологія та інтенсивна терапія - еталони практичних навичок (під ред. Шлапака П.Л.,2006)

Обгортка: 
Рекомендований ЦМК МОЗ України як навчально-методичний посібник для лікарів анестезіологів та викладачів кафедр післядипломної освіти з фаху "Анестезіологія та інтенсивна терапія".

Гігієна та екологія (під ред. Бардова, 2005)

Обгортка: 
Підручник підготовлений співробітниками гігієнічних кафедр Національного медичного університету імені О.О.Богомольця та провідними гігієністами вищих навчальних закладів України за загальною редакцією завідувача опірної кафедри МОЗ України з загальної гігієни та екології людини, член-кореспондент АМН України професора В.Г.Бардова.

Гінекологія (Хміль С., 1998)

Книга з гінекології для студенітв медичних вузів.