вища математика

Математичний аналіз. Частина 1 (Радченко О.М.)

Автори: 
Радченко О.М.
Містить повний виклад диференціального та інтегрального числення функцій однієї змінної, що є ключовою складовою й фундаментом будь-якого курсу вищої математики.

Математичний аналіз. Частина 2 (Дороговцев А.Я.)

Автори: 
Дороговцев А.Я.
Рік видання: 
1994
В підручнику викладено основні розділи дискретної математики - теорія множин, теорія відношень, математична логіка, алгебраїчні структури, автомати, алгоритми, формальні мови та граматики, теорія г

Диференціальні рівняння (Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк І.О.)

Автори: 
Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк І.О.
Рік видання: 
2003
У повному обсязі викладено матеріал нормативного курсу звичайних диференціальних рівнянь.

Обчислювальна математика та програмування. Обчислювальна математика в хімії та хімічній технології (Брановицька С.В., Медведєв Р.Б., Фіалков Ю.Я.)

Обгортка: 
Автори: 
Брановицька С.В., Медведєв Р.Б., Фіалков Ю.Я.
Рік видання: 
2004
 Pозглянyтo методи oбчислення пoхибoк, нaближeнoгo poзв'язaння нелiнiйниx aлгебpичних i дифеpенцiaльниx piвнянь, aпpoксимaцii, чиcлового дифеpенцiювaння й iнтегpyвaння.

Вступ до якісної теорії диференціальних рівнянь (Парасюк І.О.)

Автори: 
Парасюк І.О.
Рік видання: 
2005
Ця теорія була створена для того, щоб описувати властивості розв'зків, не знаходячи їхнього явного вигляду.

Вища математика. Конспект лекцій - Модуль 1 (С.О.Станішевський)

Автори: 
С.О.Станішевський
Рік видання: 
2009
Конспект містить двадцять вісім лекцій з вищої математики.

Елементи дискретної математики (Волков Ю.І., Войналович Н.М.)

Автори: 
Волков Ю.І., Войналович Н.М.
Рік видання: 
2000
Викладаються основи таких розділів дискретної математики: комбінаторика, дискретна теорія ймовірностей, різницеве числення, системи числення.

Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем (Дебренцев В.Д, Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д.)

Автори: 
Дебренцев В.Д, Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д.
Рік видання: 
2010
В монографії наведено результати досліджень динамічних та структурних характеристик фінансово-економічних систем на засадах синергетики та еконофізики.

Математичне моделювання за умов невизначеності (Сявавко М., Рибицька О.)

Автори: 
Сявавко М., Рибицька О.
Рік видання: 
2000
Пропоновані способи ґрунтуються на теорії апроксимант Паде та нечітких множин.

Екстремальні задачі (Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В.)

Автори: 
Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В.
Рік видання: 
2003
 Три його розділи: "Негладкі екстремальні задачі ", "Гладкі екстремальні задачі" та "Задачі класичного варіаційного числення" дають можливість ознойомитися із зна