вища математика

Чисельні методи лінійної алгебри (Шахно С.М.)

Обгортка: 
Автори: 
Шахно С.М.
Рік видання: 
2006
Розглянуто головні чисельні методита алгоритми розвязування систем лінійних алгебричних рівнянь і задач на власні значення.

Лекції з математичного аналізу: інтегральне числення функції однієї змінної. Ряди (Ковтонюк М.М.)

Автори: 
Ковтонюк М.М.
Рік видання: 
2009
Навчальний посібник написано відповідно до навчальної програми з математичного аналізу, затвердженої Вченою радою Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.

Методичні вказівки до вивчення курсу "Диференціальні рівняння"

Автори: 
Бугрій О.М.
Рік видання: 
2006
Методичні рекомендації до вивчення курсу "Диференційні рівняння". Коротко викладений основні теоретичні відомості із даного предмету.

Елементи теорії чисел (Безущак О.О., Ганюшкін О.Г.)

Автори: 
Безущак О.О., Ганюшкін О.Г.
Рік видання: 
2003
У посібнику викладено основи теорії чисел в об’ємі, передбаченому навчальними планами механіко-математичного факультету. Особлива увага приділяється методам розв’язування задач.

Математичний аналіз. Вступ до аналізу (Томусяк А.А., Трохименко В.С., Шунда Н.М.)

Автори: 
Томусяк А.А., Трохименко В.С., Шунда Н.М.
Рік видання: 
2001
Його завдання - дати уявлення про фундаментальні ідеї аналізу, навчити свідомо користуватися відповідною мовою і розвинути вміння застосовувати певні технічні прийоми.

Математичний аналіз (Томусяк А.А., Трохименко В.С.)

Автори: 
Томусяк А.А., Трохименко В.С.
Рік видання: 
1999
Навчальний посібник написано відповідно до програми державного екзамену з математики з методикою її викладання (розділ "Математичний аналіз") для спеціальностей "Математика і фізика", "Фізика і математика" педагогічних університетів та інститутів.

Дослідження операцій (Зайченко Ю.П.)

Обгортка: 
Автори: 
Зайченко Ю.П.
Рік видання: 
2006

Методи оптимізації (Попов Ю.Д., Тюптя В.І., Шевченко В.І.)

Автори: 
Попов Ю.Д., Тюптя В.І., Шевченко В.І.
Рік видання: 
2003
У посібнику викладені основи сучасних методів оптимізації у відповідності з програмою курсу дослідження операцій, який читається на факультеті кібернетики Київського національного університету імен

Вища математика для економістів (Барковський В.В., Барковська Н.В.)

Обгортка: 
Автори: 
Барковський В.В., Барковська Н.В.
Рік видання: 
2002
 Навчальний посібник «Вища математика для економістів» містить теоретичні відо мості всіх традиційних розділів курсу вищої математики, рекомендованих типовою навчальною програмою Міністерства освіти України для економічних спеціальнос тей, а також основні поняття математичної логіки, комбінаторики, теорії графів, опуклих множин, різницевих рівнянь, математики в фінансах та обліку.

Вища математика. Частина 3 (Дубовик В.П., Юрик І.І.)

Автори: 
Дубовик В.П., Юрик І.І.
Рік видання: 
2008
У третій частині підручника розглянуто звичайні диференційні рівняння, ряди, кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли.