вища математика

Математика для довузівської підготовки студентів-іноземців. Частина 2 (Краєвський В.О., Краєвська О.Д.)

Обгортка: 
Автори: 
Краєвський В.О., Краєвська О.Д
Рік видання: 
2009
У другій частині посібника містяться матеріали із векторної алгебри, тригонометрії, початків аналізу, комбінаторики, теорії комплексних чисел та геометрії. До кожної теми розроблений теоретичний матеріал, в якому основний акцент робиться на вивченні студентами математичних термінів українською мовою.

Методичні вказівки до вирішення задач з вищої математики

Автори: 
Вороновська Л.П., Пахомова Є.С. , Шульгіна С.С.
Рік видання: 
2009
Методичні вказівки з вищої математики для самостійної роботи студентів 1 курсу усіх спеціальностей, частина 1.

Збірник задач з курсу "Рівняння математичної фізики" (Білокос Є.Д., Шека Д.Д.)

Автори: 
Білокос Є.Д., Шека Д.Д.
Рік видання: 
2007
Збірник задач містить біля 500 задач з курсу "Рівняння математичної фізики", який автори читають на радіофізичному факультеті Київського націаонального університету ім. Т.Г.Шевченка.

Вища математика. Збірник задач (під ред. Дубовика В.П., Юрика І.І.)

Автори: 
ДУбовик В.П., Юрик І.І., Вовкодав І.П., Дев'ятко В.І., Клименко Р.К., Крочук В.В., Мартиненко М.А., Микитюк Ю.І., Михайленко Ф.Ф., Нестеренко Н.В.
Рік видання: 
2005
Збірки задач складено на основі досвіду роботи авторів у технічних вищих навчальних закладах. Послідовність розділів, означення, умови задач і символіка в основному відповідають підручнику В.П.

Вища математика (Пастушенко С.М., Підченко Ю.П.)

Автори: 
Пастушенко С.М., Підченко Ю.П.
Рік видання: 
2002
У навчальному посібнику стисло викладено теоретичний матеріал вузівського курсу вищої математики. Математичні формули супроводжуються посяненнями. Наведено зразки роз'язування типових задач.

Вища математика в прикладах і задачах (Клепко В.Ю., Голець В.Л.)

Обгортка: 
Автори: 
Клепко В.Ю., Голець В.Л.
Рік видання: 
2009
Навчальний посібник містить задачі та приклади до всіх розділів вищої математики відповідно до програми загального курсу вищої математики для студентів економічних спеціальностей.