гінекологія

Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології

Обгортка: 
Автори: 
Громова А.М., Алтуєв Г.М., Лойка В.В.
Рік видання: 
2004
У підручнику висвітлено організацію роботи акушерського стаціонару, санітар-но-гігієнічний режим у пологових відділеннях; перебіг вагітності та її ускладнення, фізіологічні зміни в організмі вагітної.

Доброякісні пухлини матки

Автори: 
Громова А.М.
Методичні розробки для організації самостійної роботи студента.

Доброякісні пухлини яєчників. Ендометріоз жіночих статевих органів

Автори: 
Громова А.М.
Методичні рекомендації для викладачів до проведення практичного заняття зі студентами.

Гінекологічна патологія. Атлас

Обгортка: 
Автори: 
Запорожан В.М., Цегельський М.Р.
Рік видання: 
2002
У навчальному посібнику систематизовано патогенетичні, клінічні, імуноцитохімічні та гістологічні відомості з гінекологічної патології. Видання ілюстроване понад 400 кольоровими макро- і мікрофотографіями.

Оперативна гінекологія

Обгортка: 
Автори: 
Запорожан В.М
Рік видання: 
2006
Навчальний посібник для студентів медичних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Гінекологія (під ред.Грищенка В.І.)

Обгортка: 
У підручнику відображено сучасні досягнення вітчизняної та світової гінекологічної науки.

Гінекологія (Хміль С., 1998)

Книга з гінекології для студенітв медичних вузів.