Гістологія

Гістологія з основами гістологічної техніки (під ред. Пішака В.П.)

Обгортка: 
Автори: 
Пішак В.П., Федонюк Л.Я., Зажаєва В.В., Чала К.М., Чернікова Г.М., Кузь В.Ф., Ходоровська А.А., Петрищен О.І.
Рік видання: 
2006
У підручнику представлена мікроскопічна будова клітин, тканин та органів людського організму, розглянуто закономірності функціональної морфології різних систем органів та їх зміни у процесі життєді

Медична ембріологія за Ланґманом (Томас В.Садлер)

Обгортка: 
Автори: 
Томас В.Садлер
Рік видання: 
2001
 Уперше українською мовою перекладено базовий американський університетський підручник з ембріології. Переклад здійснено із восьмого видання, що вийшло у США 2000 року (на момент перекладу - найостанніше). 

Спеціальна гістологія та ембріологія

Обгортка: 
Автори: 
В. К. Напханюк, Л. В. Арнаутова, В. А. Кузьменко, С. П. Заярна
Рік видання: 
2001
У навчальному посібнику подано короткий виклад теоретичного матеріалу усіх тем зі спеціальної гістології та ембріології людини, опис гістологічних препаратів та їхнє зображення, які використовуються на практичних заняттях і державному перевідному іспиті відповідно до «Програми з цитології, гістології та ембріології» (Київ, 1992). Пра

Цитологія, загальна гістологія та ембіологія

Обгортка: 
Автори: 
В. К. Напханюк, В. А. Кузьменко, С. П. Заярна, О. А. Ульянцева
Рік видання: 
2002
У практикумі міститься основний матеріал тем практичних занять з курсу цитології, загальної гістології та ембріології, а також ілюст-

Гістологія людини (Луцик О.Д., 2003)

Обгортка: 
Автори: 
Луцик О.,Іванова А.,Кабак К.,Чайковський Ю.
Підручник створений на основі систематизованого курсу лекцій з цитології, ембріології, загальної і спеціальної гістології, що читаються на кафедрах гістології та ембріології Національного й Львівського медичних університетів для студентів медико-профілактичного, фармацевтичного та стоматологічного факультетів.