Економіка

Фінанси

Автори: 
Опарін В. М.
Рік видання: 
2002
У навчальному посібнику висвітлено теоретичні засади фінансів: їх сутність, функції і роль як сукупності обмінно-розподільних і перерозподільних відносин, фінансові моделі, фінансова політика та фі

Моделювання економічної динаміки (Новожилова М.В., Коюда П.М., Чуб І.А.)

Автори: 
Новожилова М.В., Коюда П.М., Чуб І.А.
Рік видання: 
2005
Навчально-методичний посібник містить концептуальну характеристику основних питань дисципліни "Моделювання економічної динаміки", що має модульну структуру і складається із 4 окремих моду

Економічна історія України

Обгортка: 
Автори: 
Тимочко Н.О.
Рік видання: 
2005
Навчальний посібник призначений для вивчення студентами (спеціальності «Економічна теорія») курсу економічної історії України.

РОЗМІЩЕННЯ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Обгортка: 
Автори: 
С. І. Дорогунцов, Ю. І. Пітюренко, Я. Б. Олійник, Т. А. Заяць, С. І. Бандур, В. І. Куценко, В. С. Міщенко, О. Д. Краєвий, І. В. Білоконь, Б. З. Піріашвілі, В. П. Цибуляк, Д. Я. Хусаїнов, Л. А. Устінова
Рік видання: 
2000
Розкрито сутність теоретичних, методологічних та методичних питань щодо розміщення продуктивних сил України, особливостей їх формування і розвитку. Розглянуто наукові засади економічного районування та державної регіональної економічної політики в нових умовах господарювання.

Маркетинг

Автори: 
Примак Т.О.
Рік видання: 
2004
У навчальному посібнику розглянуто комплекс питань з маркетингу. Особливу увагу приділено сутності концепції маркетингу, зовнішньому маркетинговому середовищу та його дослідженню, маркетинговій товарній політиці,

Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій

Автори: 
Ю. А. Кузьмінський
Рік видання: 
2001
Монографія присвячена малодослідженій темі в обліку — автоматизації оперативного обліку та контролю, її місцю і ролі в галузі міжнародної фінан-сово-господарської діяльності.

"Міжнародна економіка"

Автори: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ. ФАКУЛЬТЕТ МIЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМIКИ i МЕНЕДЖМЕНТУ. Кафедра міжнародної економіки
Конспект лекцій з курсу "міжнародна економіка"

МАКРОЕКОНОМІКА

Автори: 
А. Г. САВЧЕНКО
Рік видання: 
1999
Навчально-методичний посібник написаний згідно з нормативною про-грамою дисципліни «Макроекономіка».

Інвестиційне кредитування

Автори: 
Пересада А. А., Майорова Т. В.
Рік видання: 
2002
Пропонований навчальний посібник написаний відповідно до програми курсу «Інвестиційне кредитування», який викладається магістрам ділової адміністрації за спеціальністю «Управління банківськими інвести

Історія економічної думки

Підручник з курсу історія економічної думки.