конституційне право

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Обгортка: 
Автори: 
Годованець В.Ф.
Рік видання: 
2005
У конспекті лекцій висвітлено найважливіші положення вчення про кон- ституцію, основні етапи історії Конституції України, її юридичні власти-

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Автори: 
Тодика Ю.М.
Рік видання: 
2002
У підручнику системно, з урахуванням сучасного стану конституційне-правового регулювання суспільних відносин в Україні, практики реалізації конституційного законодавства аналізуються питання теорії Конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов'язків людини і громадянина,