Математика

Математичний аналіз. Частина 1 (Радченко О.М.)

Автори: 
Радченко О.М.
Містить повний виклад диференціального та інтегрального числення функцій однієї змінної, що є ключовою складовою й фундаментом будь-якого курсу вищої математики.

Передбачення випадкових процесів (Івахненко О.Г., Лапа В.Г.)

Автори: 
Івахненко О.Г., Лапа В.Г.
Рік видання: 
1969
Українське видання книги "Передбачення випадкових процесів".  

Математичний аналіз. Частина 2 (Дороговцев А.Я.)

Автори: 
Дороговцев А.Я.
Рік видання: 
1994
В підручнику викладено основні розділи дискретної математики - теорія множин, теорія відношень, математична логіка, алгебраїчні структури, автомати, алгоритми, формальні мови та граматики, теорія г

Комп'ютерна дискретна математика (Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Г.)

Обгортка: 
Автори: 
Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Г.
Рік видання: 
2004
В підручнику викладено основні розділи дискретної математики - теорія множин, теорія відношень, математична логіка, алгебраїчні структури, автомати, алгоритми, формальні мови та граматики, теорія г

Диференціальні рівняння (Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк І.О.)

Автори: 
Самойленко А.М., Перестюк М.О., Парасюк І.О.
Рік видання: 
2003
У повному обсязі викладено матеріал нормативного курсу звичайних диференціальних рівнянь.

Обчислювальна математика та програмування. Обчислювальна математика в хімії та хімічній технології (Брановицька С.В., Медведєв Р.Б., Фіалков Ю.Я.)

Обгортка: 
Автори: 
Брановицька С.В., Медведєв Р.Б., Фіалков Ю.Я.
Рік видання: 
2004
 Pозглянyтo методи oбчислення пoхибoк, нaближeнoгo poзв'язaння нелiнiйниx aлгебpичних i дифеpенцiaльниx piвнянь, aпpoксимaцii, чиcлового дифеpенцiювaння й iнтегpyвaння.

Чисельні методи в інформатиці (Фельдман Л.П., Петренко А.І., Дмитрієва О.А.)

Автори: 
Фельдман Л.П., Петренко А.І., Дмитрієва О.А.
Рік видання: 
2006
У книжці докладно і послідовно викладаються основні методи розв'язання задач лінійної та нелінійної алгебри, наближення функцій, звичайних диференційних рівнянь, рівнянь у частинних похідних та інтегральних рівнянь з точки зору їх застосування у моделюванні та оптимізації об'єктів і систем найрізноманітнішої природи.

Тригонометрія (Лигун А.О., Дронов С.Г., Наконечна Т.В., Шумейко О.О.)

Автори: 
Лигун А.О., Дронов С.Г., Наконечна Т.В., Шумейко О.О.
Рік видання: 
2007
Посібник являє собою теоретичну базу збірку індивідувальних завдань з тригонометрії.

Вступ до якісної теорії диференціальних рівнянь (Парасюк І.О.)

Автори: 
Парасюк І.О.
Рік видання: 
2005
Ця теорія була створена для того, щоб описувати властивості розв'зків, не знаходячи їхнього явного вигляду.

Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів (Мокін Б.І., Мокін В.Б., Мокін О.Б.)

Автори: 
Мокін Б.І., Мокін В.Б., Мокін О.Б.
Рік видання: 
2005
Навчальний посібник присвячено викладенню методів ідентифікації електромеханічних процесів у лінійних та нелінійних системах, неперервних та дискретних, як в часовому просторі, так і на комплексній