математика

Обчислювальна математика та програмування. Обчислювальна математика в хімії та хімічній технології (Брановицька С.В., Медведєв Р.Б., Фіалков Ю.Я.)

Обгортка: 
Автори: 
Брановицька С.В., Медведєв Р.Б., Фіалков Ю.Я.
Рік видання: 
2004
 Pозглянyтo методи oбчислення пoхибoк, нaближeнoгo poзв'язaння нелiнiйниx aлгебpичних i дифеpенцiaльниx piвнянь, aпpoксимaцii, чиcлового дифеpенцiювaння й iнтегpyвaння.

Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів (Мокін Б.І., Мокін В.Б., Мокін О.Б.)

Автори: 
Мокін Б.І., Мокін В.Б., Мокін О.Б.
Рік видання: 
2005
Навчальний посібник присвячено викладенню методів ідентифікації електромеханічних процесів у лінійних та нелінійних системах, неперервних та дискретних, як в часовому просторі, так і на комплексній

Дослідження операцій. Збірник задач (Зайченко О.Ю., Зайченко Ю.П.)

Обгортка: 
Автори: 
Зайченко О.Ю., Зайченко Ю.П.
Рік видання: 
2007
В посібнику в систематизованому вигляді представлено задачі і вправи по всіх основних розділах курсу Дослідження операцій, включаючи лінійне, нелінійне, динамічне програмування, стохастичне програмування.

Оцінка якості оптимального керування критеріальним методом (Лежнюк П.Д., Комар В.О.)

Обгортка: 
Автори: 
Лежнюк П.Д., Комар В.О.
Рік видання: 
2006
Монографія присвячена розробці методів оцінки якості функціонування систем оптимального керування електроенергетичних систем шляхом поєднання теорії марковських проце-

Методи оптимізації (Попов Ю.Д., Тюптя В.І., Шевченко В.І.)

Автори: 
Попов Ю.Д., Тюптя В.І., Шевченко В.І.
Рік видання: 
2003
У посібнику викладені основи сучасних методів оптимізації у відповідності з програмою курсу дослідження операцій, який читається на факультеті кібернетики Київського національного університету імен

Вища математика для економістів (Барковський В.В., Барковська Н.В.)

Обгортка: 
Автори: 
Барковський В.В., Барковська Н.В.
Рік видання: 
2002
 Навчальний посібник «Вища математика для економістів» містить теоретичні відо мості всіх традиційних розділів курсу вищої математики, рекомендованих типовою навчальною програмою Міністерства освіти України для економічних спеціальнос тей, а також основні поняття математичної логіки, комбінаторики, теорії графів, опуклих множин, різницевих рівнянь, математики в фінансах та обліку.

Теоретичні основи кібернетики (Пістунов І.М., Лобова Н.В.)

Автори: 
Пістунов І.М., Лобова Н.В.
Рік видання: 
2007
Методичні вказівки для самостійного вивчення із дисципліни "Теоретичні основи кібернетики". 

Збірник задач з комплексного аналізу (Білокіс Є.Д., Шека Д.Д.)

Автори: 
Білокіс Є.Д., Шека Д.Д.
Рік видання: 
2004
Збірник містить 842 задачі з курсу комплексного аналізу, який автори читають на радіофізичному факультеті КНУ ім.Тараса Шевченка.

Математика для довузівської підготовки студентів-іноземців. Частина 2 (Краєвський В.О., Краєвська О.Д.)

Обгортка: 
Автори: 
Краєвський В.О., Краєвська О.Д
Рік видання: 
2009
У другій частині посібника містяться матеріали із векторної алгебри, тригонометрії, початків аналізу, комбінаторики, теорії комплексних чисел та геометрії. До кожної теми розроблений теоретичний матеріал, в якому основний акцент робиться на вивченні студентами математичних термінів українською мовою.

Жорданова нормальна форма (Мазорчук В.С.)

Автори: 
Мазорчук В.С.
Рік видання: 
1998
Методичний посібник до теми "Жорданова нормальна форма". Коротко поданий основний теоретичний матеріал. Для студентів механіко-математичного факультету.