математична статистика

Теорiя ймовiрностей, математична статистика i випадковi процеси (Єжов С.М.)

Автори: 
Єжов С.М.
Рік видання: 
2001
Навчальний посiбник з курсу теорiї ймовiрностей, математичної статистики i випадкових процесiв для студентiв фiзичного факультету.  

Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики

Обгортка: 
Автори: 
Чорней Р.К., Дюженкова О.Ю., Жильцов О.Б., Торбін Г.М., Юртин І.І.
Рік видання: 
2003
У навчальному посібнику подано теоретичний матеріал, розв'язки типових задач, задачі для самостійного розв'язування із вказівками та відповідями до них. Значну увагу приділено методам статистичної обробки експериментальних даних.