Навчальна література

Гінекологія (Хміль С., 1998)

Книга з гінекології для студенітв медичних вузів.

Акушерство та гінекологія під ред. Громової та Лихачова

Обгортка: 
В підручнику, підготовленому колективом кафедри акушерства і гінекології Української медичної стоматологічної академії, наведені вичерпні дані про фізіологічне та патологічне акушерство, гінекологічні