Навчальна література

Основи гемотрансфузії

Автори: 
Лігоненко О.В., Гірін Л.В.
Рік видання: 
2002
У посібнику докладно викладено історичні відомості про становлення трансфузіології як науки.Наводяться сучасні дані про групи крові, їх визначення та резус-фактор.

Гематологія (Н.М.Третяк, 2005)

Обгортка: 
У посібнику з урахуванням сучасних досягнень гематологічної науки представлено дані про етіологію, патогенез, діагностику, диференційну діагностику та лікування таких захворювань системи крові як анемії, гемобластози, геморагічні хвороби.