Навчальна література

Медична генетика

Автори: 
В. М. Запорожан, Ю. І. Бажора, А. В. Шевеленкова, М. М. Чеснокова
Рік видання: 
2005
У підручнику подано сучасні дані про організацію спадкової інформації в людини і механізми її реалізації, етіологію, патогенез і класифікацію

Основи медичної генетики

Обгортка: 
Автори: 
Бужієвська Т.І.
Рік видання: 
2001
Викладені основи медичної генетики, починаючи з визначення понять, законів, історії генетики, молекулярних та хромосомних основ спадковості та закономірностей мінливості організмів.