Медична фізика

Медична біофізика (за ред. Гончаренка С.У.)

Обгортка: 
Автори: 
Ємчик Л.Ф., Кміт Я.М.
Рік видання: 
1998
Курс лекцій є спробою інтеграції медичних і біологічних знань на основі курсу фізики у вищій медичній школі.

Використання елементів вищої математики у медико-біологічних дослідженнях

Автори: 
Пилипченко В.І.
Рік видання: 
2002
Навчальний посібник включає основні теоретичні відмості по елементам вищої математики, теорії ймовірностістей, математичної статистики. Наведені приклади розв'язків задач.

Лабораторний практикум з біофізики

Автори: 
Доценко В.І., Лазарович В.Г., Пилипченко В.І., Чайко О.М.
Рік видання: 
2004
У даному посібнику наведений основний теоретичний матеріал з усіх розділів біофізики, які вивчаються в медичному вузі, містить рекомендації до виконання та хіл лабораторних робіт, запитання для контролю засвоєння теоретичних знань та практичного матеріалу, наведений перелік питань до семінарських занять.