Вузькі наукові розробки

Ситуаційні та лабораторні задачі із патфізіології

Ситуаційні задачі із патологічної фізіології.