Навчальна література

Перинатологія

Обгортка: 
Автори: 
В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв
Рік видання: 
2000
У підручнику висвітлено найважливіші питання перинатології — цілі та завдання, організаційну структуру перинатологічної служби. Розглянуто антенатальні проблеми плода, методи оцінки, лікування і

Накази МОЗ України

Автори: 
Міністрерство охорони здоров'я України
Рік видання: 
2005
Накази МОЗ "Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні", "Про удосконалення організації медичної допомоги дітям підліткового віку" та по протоколах за спеціальностями:

Пропедевтична педіатрія

Автори: 
Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г.
Рік видання: 
1999
У підручнику викладені принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям, історія розвитку педіатрії, дана характеристика періодів дитячого віку, анатомо-фізіологічні особливості органів і