Навчальна література

Основи радіаційної медицини

Обгортка: 
Автори: 
О. П. Овчаренко, А. П. Лазар, Р. П. Матюшко
Рік видання: 
2002
У навчальному посібнику викладено короткий нарис історії радіаційної медицини та внеску українських вчених до її розвитку, загальні відомості про радіацію. Розглянуто основні форми контакту людини з джерелами радіації, аспекти біологічного впливу іонізуючого ви- промінювання.