Навчальна література

Основи радіонуклідної діагностики (Овчаренко О.П., Соколов В.М., Матюшко Р.П.)

Обгортка: 
Автори: 
Овчаренко О.П., Соколов В.М., Матюшко Р.П.
Рік видання: 
2007
Навчальний посібник містить короткий нарис історії радіонуклідної діагностики, описується внесок українських вчених у її розвиток, принципи радіонуклідної діагностики, протирадіаційної безпеки, суч

Курс лекцій із радіології

Автори: 
Язиков О.О., Теличко Ф.Ф.
Курс лекції із радіології (променевої діагностики), в якому стило подаються основні з променевих методів досліджень органів грудної порожнини, серця, органів ШКТ та ін.