Медицина

Методичні розробки лекцій для лікарів-інтернів з фаху "Урологія"

Автори: 
Сухомлин С.А.
Рік видання: 
2007
Методичні розробки лекцій для лікарів-інтернів урологів. Усього описано 16 лекцій, де в графічному вигляді кортко поданий матеріал.

Методичні розробки семінарських занять для лікарів-інтернів з фаху "Урологія"

Автори: 
Сухомлин С.А.
Рік видання: 
2007
Методичка для семінарських занять для лікарів-інтернів.

Методичні розробки практичних занять для лікарів-інтернів з фаху "Урологія"

Автори: 
Сухомлин С.А.
Рік видання: 
2007
Методичка для лікарів-інтернів із урології.

Особливості гострих гнійно-запальних захворювань нирок у хворих похилого і старечого віку

Автори: 
Капшитар Ю.Г.
Рік видання: 
2001
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Епідеміологічні, патогенетичні, клініко-діагностичні та лікувальні аспекти гострих гнійно-запальних захворювань нирок

Автори: 
Саричев Л.П.
Рік видання: 
2000
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Використання елементів вищої математики у медико-біологічних дослідженнях

Автори: 
Пилипченко В.І.
Рік видання: 
2002
Навчальний посібник включає основні теоретичні відмості по елементам вищої математики, теорії ймовірностістей, математичної статистики. Наведені приклади розв'язків задач.

Лабораторний практикум з біофізики

Автори: 
Доценко В.І., Лазарович В.Г., Пилипченко В.І., Чайко О.М.
Рік видання: 
2004
У даному посібнику наведений основний теоретичний матеріал з усіх розділів біофізики, які вивчаються в медичному вузі, містить рекомендації до виконання та хіл лабораторних робіт, запитання для контролю засвоєння теоретичних знань та практичного матеріалу, наведений перелік питань до семінарських занять.

Спортивна медицина

Автори: 
Єрьоміна О.Л., Котова Л.І.
Рік видання: 
2005
Посібник укладений відповідно до програми навчального плану

Лікувальна фізкультура

Автори: 
Єрьоміна О.Л., Котова Л.І.
Рік видання: 
2005
Посібник до практичних заняуть з ЛФК для студентів медичних факультетів.