Медицина

Лабораторна діагностика туберкульозу та контроль за якістю бактеріологічних досліджень

Обгортка: 
Автори: 
Ліпкан Г.М.
Рік видання: 
2006
У посібнику детально викладено методику дослідження біологічного матеріалу на наявність кислотостійких бактерій: правила одержання, приготування, фарбування, мікроскопії препаратів та оцінки результатів.

Факультетська хірургія

Обгортка: 
Автори: 
Шідловський В.О., Захараш М.П.
Рік видання: 
2002

Ортопедія

Обгортка: 
Автори: 
Олекса А.П.
Рік видання: 
2006
Підручник "Ортопедія" - перше видання українською мовою, основною метою якого є задоволення потреби студентів та лікарів у сучасній інформації з питань ортопедичної патології.

Травматологія і ортопедія

Обгортка: 
Автори: 
Скляренко Є.Т.
Рік видання: 
2005
Підручник написаний відповідно до прoграм вищих медичних навчальних закладів.

Накази МОЗ України

Автори: 
Міністрерство охорони здоров'я України
Рік видання: 
2005
Накази МОЗ "Про удосконалення амбулаторно-поліклінічної допомоги дітям в Україні", "Про удосконалення організації медичної допомоги дітям підліткового віку" та по протоколах за спеціальностями:

Пропедевтична педіатрія

Автори: 
Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г.
Рік видання: 
1999
У підручнику викладені принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям, історія розвитку педіатрії, дана характеристика періодів дитячого віку, анатомо-фізіологічні особливості органів і

Клінічна онкологія

Обгортка: 
Автори: 
Галайчук І.Й.
Рік видання: 
2003
У посібнику "Клінічна онкологія" (частина І) подано клінічну характеристику, методи лікування і статистику злоякісних захворювань основних локалізацій.

Пухлини м'яких тканин

Автори: 
Яремчук О.Я.,Чешук В.Є.,Кравченко О.В.
Рік видання: 
2000
В посібнику приведені дані про захворюваність на пухлини м'яких тканин з урахуванням георгафічного фактора, статі та віку хворих.

Онкологія

Обгортка: 
Автори: 
під ред.Білинського Б.Т., Стернюка Ю.М., Шпарика Я.В.
Рік видання: 
2004
У підручнику вміщено відомості із заrальної та спеціальної онкологiі. Наведено дані, що стосуються сучасного розуміння етіології і патоrенезу злоякісних пухлин, а також взаємомозв'язків організму та пухлини.

Апоптоз і рак: від теорії до практики

Обгортка: 
Автори: 
Фільченков О.О.,Стойка Р.С.
Рік видання: 
2006
У монографії узагальнені найновіші відомості про закономірності та механізми загибелі клітин еукаріотичних організмів.