Медицина

Нервові хвороби

Обгортка: 
Автори: 
Вінничука С.М., Дубенко Є.Г.
Рік видання: 
2001
Підручник складається із 38 розділів, у яких із сучасних позицій розглянуто клінічну анатомію та фізіологію нервової системи, знайшли відображення класичні та сучасні погляди щодо загальної неврології, включаючи біохімічні аспекти синдрому паркінсонізму, м’язових дистоній, патогенез вегетативних дисфункцій сегментарного та надсегментарного рівнів.

Організація медичного забезпечення військ

Обгортка: 
Автори: 
під ред. Паська В.В.
Рік видання: 
2005
У підручнику висвітлюються основні питання організації медичного забезпечення Збройних Сил України з врахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки.

Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб

Автори: 
Дзяк Г.В., Василенко А.М., Перцева Т.О. та інші
Рік видання: 
2004
В підручнику, написаному за типом учбового посібника, подані сучасні технології діагностики та лікування невідкладних станів в клініці внутрішніх хвороб.

Клінічна фармакологія та фармакотерапія в кардіології

Обгортка: 
Автори: 
Давидович О.В., Давидович Н.Я.
Рік видання: 
2005
У книзі «Клінічна фармакологія і фармакотерапія в кардіології» викладено сучасні дані про найновіші препарати, які використовують при лікуванні атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, гіпертонічної хвороби, гострих коронарних синдромів.

Вибрані лекції із кардіології

Автори: 
Рудик Б.І.
Вибрані лекції із кардіології автортва Рудика Б.І.

Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей

Автори: 
Шостакович-Корецька Л.Р., Дзяк Л.А., Маврутенхов В.В.
Рік видання: 
2004
У навчальному посібнику, написаному авторським колективом, подана сучасна інформація про етіологію, патогенез, клініку, діагностику, терапію, профілактику інфекційних захворювань центральної нервової системи у дітей.

Інфекційні та паразитарні хвороби (том 2)

Автори: 
Возіанова Ж.І.
Рік видання: 
2002
У навчальному посібнику викладено відомості про інфекційні хвороби з трансмісивним і рановим механізмами передавання, що найбільш поширені в Україні або становлять реальну небезпеку щодо занесення їх на нашу територію.

Основи медичної генетики

Обгортка: 
Автори: 
Бужієвська Т.І.
Рік видання: 
2001
Викладені основи медичної генетики, починаючи з визначення понять, законів, історії генетики, молекулярних та хромосомних основ спадковості та закономірностей мінливості організмів.

Мікробіологія з вірусологією та імунологією

Обгортка: 
Автори: 
П'яткін К.Д., Кривошеїн Ю.С.
Рік видання: 
1992
Матеріал підручника подано відповідно до навчальної програми з курсу мікробіології з вірусологією та імунологією.

Лекції та практичні заняття

Автори: 
Векірчик К.М.
Описані практичні заняття з мікробіології, а також лекції із цього предмету. Дані основи практичних навичок, якими повинен володіти студент.