Медицина

Основи мікробіології, вірусології та імунології

Обгортка: 
Автори: 
Люта В.А., Загорова Г.І.
Рік видання: 
2001
Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з основ мікробіології, вірусології та імунології.

Практична мікробіологія

Обгортка: 
Автори: 
Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П.
Рік видання: 
2004
Матеріал посібника подано відповідно до навчальної програми з курсу мікробіології, імунології та вірусології. Він складається з шести частин.

Клінічна ендокринологія в схемах

Автори: 
Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П.,Франчук М.М.
Підручник складається з 17 розділів та списку рекомендованої літератури. У розділі з кожної теми широко висвітлено анатомо-фізіологічні особливості органів, етіологія, патогенез, класифікація, диференційна діагностика, клініка та лікування захворювань.

Оперативна гінекологія

Обгортка: 
Автори: 
Запорожан В.М
Рік видання: 
2006
Навчальний посібник для студентів медичних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Гінекологія (під ред.Грищенка В.І.)

Обгортка: 
У підручнику відображено сучасні досягнення вітчизняної та світової гінекологічної науки.

Гінекологія (Хміль С., 1998)

Книга з гінекології для студенітв медичних вузів.

Гігієна та екологія (під ред. Бардова, 2005)

Обгортка: 
Підручник підготовлений співробітниками гігієнічних кафедр Національного медичного університету імені О.О.Богомольця та провідними гігієністами вищих навчальних закладів України за загальною редакцією завідувача опірної кафедри МОЗ України з загальної гігієни та екології людини, член-кореспондент АМН України професора В.Г.Бардова.

Анестезіологія та інтенсивна терапія - еталони практичних навичок (під ред. Шлапака П.Л.,2006)

Обгортка: 
Рекомендований ЦМК МОЗ України як навчально-методичний посібник для лікарів анестезіологів та викладачів кафедр післядипломної освіти з фаху "Анестезіологія та інтенсивна терапія".

Анестезіологія та інтенсивна терапія (Чепкий Л.П., 2003)

Обгортка: 
Підручник складається із двох частин. Першу частину присвячено загальним питанням анестезіології та інтенсивної терапії, зокрема реаніматології. У другій висвітлено особливості проведення анестезії та інтенсивної терапії при ураженні різних органів і систем, зокрема у дітей, хворих похилого віку, в акушерській, стоматологічній практиці тощо; питання невідкладної допомоги при інфекційних хворобах, техногенних і природних катастрофах.

Анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія невідкладних станів (Ковальчук Л.Я., 2003)

Обгортка: 
У навчальному посібнику з сучасних позицій висвітлено основні питання анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії.