теорія ймовірностей

Теорія ймовірностей.Збірник задач (під загальною ред. Скорохода А.В.)

Обгортка: 
Автори: 
Дороговцев А.Я., Сильвестров Д.С., Скороход А.В., Ядренко М.І.
Рік видання: 
1976
Збірник містить задачі з основних розділів теорії ймовірностей і деяких рохділів математичної статистики і випадкових процесів.

Теорiя ймовiрностей, математична статистика i випадковi процеси (Єжов С.М.)

Автори: 
Єжов С.М.
Рік видання: 
2001
Навчальний посiбник з курсу теорiї ймовiрностей, математичної статистики i випадкових процесiв для студентiв фiзичного факультету.