Тодика Ю.М.

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ

Автори: 
Тодика Ю.М.
Рік видання: 
2002
У підручнику системно, з урахуванням сучасного стану конституційне-правового регулювання суспільних відносин в Україні, практики реалізації конституційного законодавства аналізуються питання теорії Конституції, основ конституційного ладу, прав, свобод і обов'язків людини і громадянина,