Трансфузіологія

Основи гемотрансфузії

Автори: 
Лігоненко О.В., Гірін Л.В.
Рік видання: 
2002
У посібнику докладно викладено історичні відомості про становлення трансфузіології як науки.Наводяться сучасні дані про групи крові, їх визначення та резус-фактор.