Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних економічних операцій

Автори: 
Ю. А. Кузьмінський
Рік видання: 
2001
Видавництво: 
Видавництво КНЕУ
Місто видання: 
Київ
Якість: 
doc
Монографія присвячена малодослідженій темі в обліку — автоматизації оперативного обліку та контролю, її місцю і ролі в галузі міжнародної фінан-сово-господарської діяльності. Висвітлюється механізм здійснення автомати-зованих процесів обліку та контролю на конкретних стадіях виконання основ-них міжнародних економічних операцій суб’єк¬тами господарювання України. Монографія може бути корисною для викладачів вузів і студентів еконо-мічних факультетів, наукових працівників, працівників державних еконо-мічних структур, спеціалістів підприємств.
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.