МАКРОЕКОНОМІКА

Автори: 
А. Г. САВЧЕНКО
Рік видання: 
1999
Видавництво: 
КНЕУ
Місто видання: 
Київ
Якість: 
doc
Навчально-методичний посібник написаний згідно з нормативною про-грамою дисципліни «Макроекономіка». Охоплює весь комплекс навчально-методичного забезпечення, яке необхідне для самостійного вивчення дисци-пліни. Основними елементами посібника є навчальна програма, тематичний план, плани семінарських і практичних занять, методичні поради до вивчення кожної теми дисципліни, завдання для модульного контролю, методичні вказівки з підготовки курсової роботи, критерії оцінювання знань студентів, термінологічний словник, практичні та тестові завдання для самоконтролю рівня засвоєння навчального матеріалу, список літератури. Призначений для підготовки фахівців з освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» усіх спеціальностей двох напрямів: «Економіка і підприємницт-во», «Менеджмент».
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.

добре

добре