Математичне моделювання за умов невизначеності (Сявавко М., Рибицька О.)

Автори: 
Сявавко М., Рибицька О.
Рік видання: 
2000
Видавництво: 
Українські технології
Місто видання: 
Львів
Якість: 
pdf
Пропоновані способи ґрунтуються на теорії апроксимант Паде та нечітких множин. Апроксиманти Паде та їх узагальнення використовуються для знаходження додатних розв'язків операторних рівнянь, які є балансовими моделями економіки. Нечіткі множини слугують математичні формалізації вхідної інформації, яка може мати суб'єктивний характер про досліджувану ситуацію. Такий підхід дає змогу аналізувати як задачі математичного програмування із нечітко описаними множинами допустимих виборів або(і) функціями мети, так і деякі типи ігор в невизначених обставинах. Його також доцільно застосовувати для задач прийняття рішень з одним або декількому відношеннями переваги на множині альтернатив. На підставі використання унікальних властивостей людського мозку (здатності до навчання та лінгвістичності) пропонується концепція побудови математичних моделей інтелектуальних задач. Пропонована праця - новий напрям в теорії математичного моделювання. Ми запропонуємо читати і використовувати цю книгу для широкого кола спеціалістів у галузях прикладної математики та кібернетики, соціології та економіки, медицини та біології, агрономії та землевпорядкування, суспільних наук та психології, військової справи та картографії.
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.

дякую усім за співпрацю!)))

Чудова книжка