Математичний аналіз. Частина 2 (Дороговцев А.Я.)

Автори: 
Дороговцев А.Я.
Рік видання: 
1994
Видавництво: 
Либідь
Місто видання: 
Київ
Якість: 
djvu
В підручнику викладено основні розділи дискретної математики - теорія множин, теорія відношень, математична логіка, алгебраїчні структури, автомати, алгоритми, формальні мови та граматики, теорія графів і комбінаторика. Теоретичний матеріал проілюстр овано прикладами з різних областей знань. Наведено велику кількість вправ і задач для набуття практичного досвіду. Підручник призначено для студентів різних спеціальностей, які вивчають дискретну математику, аспірантів і спеціалістів, які використову ють відповідні математичні і комп'ютерні методи. 
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.

:::))

книга супер... :)