Методи дослідження операцій (Дзюбан І.Ю., Жиров О.Л., Охріменко О.Г.)

Автори: 
Дзюбан І.Ю., Жиров О.Л., Охріменко О.Г.
Рік видання: 
2005
Видавництво: 
"Політехніка"
Місто видання: 
Київ
Якість: 
doc
Викладено основні принципи та задачі дослідження операцій, основи прийняття рішень в умовах визначеності за допомогою математичних моделей. Розглянуто та проілюстровано методи розв’язку задач лінійного програмування: симплекс-метод та графоаналітичний, задач транспортного типу, задач, пов’язаних з моделями В. В. Леонтьєва, виробничо-транспортних. Проілюстровано розв’язок динамічної задачі інвестування виробництва оригінальним методом, при використанні принципу максимуму Л. С. Понтрягіна. Посібник містить велику кількість розрахунків і задач для індивідуального розв’язування, може бути використаний для  вивчення курсу, виконання самостійних завдань, курсового та дипломного проектування. Для студентів, аспірантів і викладачів вищих навчальних закладів.  
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.