Органічна хімія

Обгортка: 
Автори: 
Ластухін Ю.О., Воронов С.А.
Рік видання: 
2006
Видавництво: 
Центр Європи
Місто видання: 
Львів
Якість: 
відмінна
У підручнику викладено теоретичні основи природи хімічного зв’язку, будови та реакційної здатності інтермедіатін і молекул, впливу електронних ефектів на перебіг хімічних реакцііі. Значна увага приділена початковим положенням стереоізомерії, особливо енантіомерії, її зв’язку з реакційною здатністю сполук. Розглянуто механізми найважливіших реакцій і вплив різних чинників на їх перебіг залежно від природи реагенту і субстрату. Наведено відомості про кислотність та основність органічних сполук, застосування сучасних спектральних методів їх аналізу, основи номенклатурних правил. Висвітлено найпоширеніші промислові та лабораторні методи одержання основних класів органічних сполук, їх фізичні та хімічні властивості і насамперед взаємозв’язок між стеричною, електронною будовою молекул та їх реакційною здатністю. Вказано галузі застосування окремих органічних сполук та розглянуто деякі питання їх пливу на екологію довкілля. Підручник містить 132 іл., 50 табл., 17 бібліогр. назв. Видання розраховане на студентів хіміко-технологічних спеціальностей вищих технічних закладів освіти і може бути використане для нехімічних спеціальностей – харчових, фармацевтичних, біологічних.
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.

Дякую за цікаві і корисні книги)))

Дякую за книжку

підручник для вищих навч. закладів?

так