Робочий зошит студента з комплексного аналізу: Вступ до комплексного аналізу. Аналітичні функцiї

Автори: 
Бак С.М.
Рік видання: 
2010
Місто видання: 
Вінниця
Якість: 
pdf
Робочий зошит з комплексного аналізу призначений для використання студентами денної і заочної форм навчання фізико-математичних спеціальностей при вивченні тем Вступ до комплексного аналізу, Аналітичні функції в умовах кредитно-модульного навчання. У Робочому зошиті подано робочий план студента з вказаних тем, за яким весь загальний обсяг матеріалу поділено на один загальний і два змістові модулі, наведено розрахунки рейтингових балів за видами поточного контролю, а також за модулями. Модуль складається з практичних занять з добіркою типових завдань для аудиторного і самостійного опрацювання та зразка тексту самостійної роботи. До кожного заняття подано запитання для самопідготовки. Після модуля подано зразок контрольної роботи із типовими завданнями. Для допомоги у виконанні самостійної роботи в зошиті подано список рекомендованої літератури і шкалу оцінювання знань згідно з ECTS.  
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.