Спецкурс математичного аналізу (Краєвський В.О.)

Обгортка: 
Автори: 
Краєвський В.О.
Рік видання: 
2009
Видавництво: 
ВНТУ
Місто видання: 
Вінниця
Якість: 
pdf
У навчальному посібнику наведено основні поняття і означення теорії диференціальних рівнянь із частинними похідними, викладено класифікацію та зведення до канонічного вигляду квазілінійних рівнянь. Розглянуто низку фізичних процесів, які приводять до дифере- нціальних рівнянь із частинними похідними. Підібрано достатню кількість задач для розв’язання на практичних заняттях та для самостійної роботи студентів. Розглянуто розв’язання прикладів з кожної теми, надається 100 варіантів завдань для типових розрахунків та контрольних робіт. Розглянута можливість застосування математич- ного додатка Maple для розв'язання відповідних задач. Посібник розрахований на студентів технічних спеціальностей.  
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.

Супер