Теорія ймовірностей і математична статистика. Частина ІІ: математична статистика

Автори: 
Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С.
Рік видання: 
2001
Видавництво: 
КНЕУ
Місто видання: 
Київ
Якість: 
pdf
У другій частині пропонованого навчального посібника розглянуто основи математичної статистики як науки, що вивчає ймовірнісну природу статистичних оцінок параметрів генеральної сукупності, та закони їх розподілу. Ці закони застосовуються з метою побудови довірчих інтервалів параметрів генеральних сукупностей, а також для перевірки правильності параметричних і непараметричних статистичних гіпотез обробкою результатів вибірки. Докладно висвітлюються теоретичні основи дисперсійного та регресійного аналізу. До кожної теми наведено розв’язування типових задач із поясненнями, а наприкінці кожної теми — перелік теоретичних питань та блок прикладів для тестування в аудиторних і домашніх умовах. Посібник розрахований на самостійне вивчення курсу «Математична статистика» студентами економічних вузів усіх форм навчання.  
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.