Теорія ймовірності та математична статистика для економістів. З елементами електронних таблиць (Пістунов І.М., Лобова Н.В.)

Обгортка: 
Автори: 
Пістунов І.М., Лобова Н.В.
Рік видання: 
2005
Видавництво: 
НГУ
Місто видання: 
Дніпропетровськ
Якість: 
pdf
 Подано теорію та приклади розв'язування задач з розрухунку ймовірностей та числових характеристик дискретних та безперервних випадкових величин. Основи математичної статистики містять визначення чилосих характеристик та рівень їх достовірності. Кожен розділ містить теорію, приклади розв'язання та індивідувальні завдання для закріплення отриманих знань. Наведено приклади застовування основних положень теорії ймовірностей та математичної статистика у економіці. Розділи закінчуються методичними вказівками по розрахунках на комп'ютері за наведеними формулами. Призначено для студентів вищих навчальних закладів і може бути корисним для викладачів, які застосовують теорію ймовірностей та математичну статистику у власних курсах. Посібник базується на літературних джерелах вітчизняних та зарубіжних авторів, комп'ютерній програмі Exel та на досвіді викладання дисципліни в Національному гірничому університеті.
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.

иаи сми м имими мс