Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія: вибрані лекції

Автори: 
П. З. Протченко
Рік видання: 
2002
Видавництво: 
Одеський медуніверситет
Місто видання: 
Одеса
Якість: 
відмінна
У навчальному посібнику викладені матеріали лекційного курсу із загальної мікробіології, вірусології та імунології. Ма- теріал подано стисло, з урахуванням повноти його викладен- ня у доступних підручниках і сучасних відомостей з цих нав- чальних дисциплін. Навчальний посібник відповідає програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для сту- дентів і викладачів вищих медичних закладів освіти ІІІ–IV рівнів акредитації.
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.