Оториноларингологія

Обгортка: 
Автори: 
Пеньковський Г.М.
Рік видання: 
1999
Видавництво: 
Одеський медуніверситет
Місто видання: 
Одеса
Якість: 
відмінна
У навчальному посібнику наведено короткі відомості з анатомії та фізіології вуха, носа, глотки, гортані, трахеї і стравоходу у взає- модії з навкружними органами і за віковим аспектом. Викладені ме- тоди огляду ЛОР-органів, діагностика, клінічні прояви та принципи лікування захворювань, що спостерігаються дуже часто. Навчальний посібник відповідає програмі, затвердженій Міністер- ством охорони здоров’я України.
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.