Перинатологія

Обгортка: 
Автори: 
В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв
Рік видання: 
2000
Видавництво: 
Одеський медуніверситет
Місто видання: 
Одеса
Якість: 
відмінна
У підручнику висвітлено найважливіші питання перинатології — цілі та завдання, організаційну структуру перинатологічної служби. Розглянуто антенатальні проблеми плода, методи оцінки, лікування і профілактики патологічних станів, принципи ведення плода в інтра- натальному періоді. Окремі розділи присвячені постнатальній оцінці новонародженого, принципам ведення здорових новонароджених і новонароджених із патологічними станами, а також діагностиці, лі- куванню та профілактиці деяких патологічних синдромів у новона- роджених. Обговорюються питання перинатальної фармакології — призначення ліків жінкам і дітям в анте-, інтра- і постнатальному періодах.
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.

Дякую