Загальна хірургія

Обгортка: 
Автори: 
Б. І. Дмитрієв, А. М. Торбинський, В. М. Демидов, О. І. Жу- равок, І. Ф. Львов, П. Г. Литвинов, В. І. Саввов
Рік видання: 
1999
Видавництво: 
Одеський медуніверситет
Місто видання: 
Одеса
Якість: 
відмінна
Видані попередніми роками підручники і посібники з курсу загаль- ної хірургії здебільшого втратили актуальність з тих чи інших про- блем. В основному вони видані не державною мовою. В цьому навчаль- ному посібнику викладені матеріали лекційного курсу з урахуванням новітніх досягнень хірургії. Посібник створено колективом викладачів кафедри загальної хірургії Одеського державного медичного універ- ситету. Затверджено Центральним методичним кабінетом з вищої медич- ної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів і викла- дачів вищих медичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації.
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.

Дуже дякую!

Чудова книга!

чудова книга

Чудова книга

Щиро Вам дякую за посібник для навчання.

студент, надіюсь найти те що мені потрібно