Клінічне медсестринство в акушерстві та гінекології

Обгортка: 
Автори: 
Громова А.М., Алтуєв Г.М., Лойка В.В.
Рік видання: 
2004
Видавництво: 
Здоров'я
Місто видання: 
Київ
Якість: 
відмінна
У підручнику висвітлено організацію роботи акушерського стаціонару, санітар-но-гігієнічний режим у пологових відділеннях; перебіг вагітності та її ускладнення, фізіологічні зміни в організмі вагітної. Особливу увагу приділено медсестринському догляду за вагітними, роділлями та породіл-лями. Значне місце відведено питанням медичної етики й деонтології та медсестринському догляду за гінекологічними хворими. Детально описано техніку виконання лікувально-діагностичних маніпуляцій за участю медичних сестер. Широко висвітлено лікувальну гімнастику для вагітних та гінекологічних хворих. Наведено зразки санітарно-просвітних бесід на гінекологічну тематику. Для студентів медсестринських факультетів медичних університетів та академій, медичних коледжів та училищ, слухачів курсів підвищення кваліфікації, практикуючих акушерок та медичних сестер акушерсько-гінекологічного об'єднання, а також для молодих лікарів акушерів-гінекологів та лікарів-інтернів.
Доступ заборонено: 
Ви повинні увійти або зареєструватися, щоб мати доступ завантажувати файл.

))))