Бібліотека

Гінекологія (під ред.Грищенка В.І.)

Обгортка: 
У підручнику відображено сучасні досягнення вітчизняної та світової гінекологічної науки.

Оперативна гінекологія

Обгортка: 
Автори: 
Запорожан В.М
Рік видання: 
2006
Навчальний посібник для студентів медичних спеціальностей вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації.

Клінічна ендокринологія в схемах

Автори: 
Швед М.І., Пасєчко Н.В., Мартинюк Л.П.,Франчук М.М.
Підручник складається з 17 розділів та списку рекомендованої літератури. У розділі з кожної теми широко висвітлено анатомо-фізіологічні особливості органів, етіологія, патогенез, класифікація, диференційна діагностика, клініка та лікування захворювань.

Практична мікробіологія

Обгортка: 
Автори: 
Климнюк С.І., Ситник І.О., Творко М.С., Широбоков В.П.
Рік видання: 
2004
Матеріал посібника подано відповідно до навчальної програми з курсу мікробіології, імунології та вірусології. Він складається з шести частин.

Основи мікробіології, вірусології та імунології

Обгортка: 
Автори: 
Люта В.А., Загорова Г.І.
Рік видання: 
2001
Навчальний посібник підготовлений відповідно до навчальної програми з основ мікробіології, вірусології та імунології.

Лекції та практичні заняття

Автори: 
Векірчик К.М.
Описані практичні заняття з мікробіології, а також лекції із цього предмету. Дані основи практичних навичок, якими повинен володіти студент.

Мікробіологія з вірусологією та імунологією

Обгортка: 
Автори: 
П'яткін К.Д., Кривошеїн Ю.С.
Рік видання: 
1992
Матеріал підручника подано відповідно до навчальної програми з курсу мікробіології з вірусологією та імунологією.

Основи медичної генетики

Обгортка: 
Автори: 
Бужієвська Т.І.
Рік видання: 
2001
Викладені основи медичної генетики, починаючи з визначення понять, законів, історії генетики, молекулярних та хромосомних основ спадковості та закономірностей мінливості організмів.

Інфекційні та паразитарні хвороби (том 2)

Автори: 
Возіанова Ж.І.
Рік видання: 
2002
У навчальному посібнику викладено відомості про інфекційні хвороби з трансмісивним і рановим механізмами передавання, що найбільш поширені в Україні або становлять реальну небезпеку щодо занесення їх на нашу територію.

Ураження центральної нервової системи при інфекційних захворюваннях у дітей

Автори: 
Шостакович-Корецька Л.Р., Дзяк Л.А., Маврутенхов В.В.
Рік видання: 
2004
У навчальному посібнику, написаному авторським колективом, подана сучасна інформація про етіологію, патогенез, клініку, діагностику, терапію, профілактику інфекційних захворювань центральної нервової системи у дітей.