Бібліотека

Вибрані лекції із кардіології

Автори: 
Рудик Б.І.
Вибрані лекції із кардіології автортва Рудика Б.І.

Клінічна фармакологія та фармакотерапія в кардіології

Обгортка: 
Автори: 
Давидович О.В., Давидович Н.Я.
Рік видання: 
2005
У книзі «Клінічна фармакологія і фармакотерапія в кардіології» викладено сучасні дані про найновіші препарати, які використовують при лікуванні атеросклерозу, ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, гіпертонічної хвороби, гострих коронарних синдромів.

Невідкладні стани в клініці внутрішніх хвороб

Автори: 
Дзяк Г.В., Василенко А.М., Перцева Т.О. та інші
Рік видання: 
2004
В підручнику, написаному за типом учбового посібника, подані сучасні технології діагностики та лікування невідкладних станів в клініці внутрішніх хвороб.

Організація медичного забезпечення військ

Обгортка: 
Автори: 
під ред. Паська В.В.
Рік видання: 
2005
У підручнику висвітлюються основні питання організації медичного забезпечення Збройних Сил України з врахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки.

Нервові хвороби

Обгортка: 
Автори: 
Вінничука С.М., Дубенко Є.Г.
Рік видання: 
2001
Підручник складається із 38 розділів, у яких із сучасних позицій розглянуто клінічну анатомію та фізіологію нервової системи, знайшли відображення класичні та сучасні погляди щодо загальної неврології, включаючи біохімічні аспекти синдрому паркінсонізму, м’язових дистоній, патогенез вегетативних дисфункцій сегментарного та надсегментарного рівнів.

Апоптоз і рак: від теорії до практики

Обгортка: 
Автори: 
Фільченков О.О.,Стойка Р.С.
Рік видання: 
2006
У монографії узагальнені найновіші відомості про закономірності та механізми загибелі клітин еукаріотичних організмів.

Онкологія

Обгортка: 
Автори: 
під ред.Білинського Б.Т., Стернюка Ю.М., Шпарика Я.В.
Рік видання: 
2004
У підручнику вміщено відомості із заrальної та спеціальної онкологiі. Наведено дані, що стосуються сучасного розуміння етіології і патоrенезу злоякісних пухлин, а також взаємомозв'язків організму та пухлини.

Пухлини м'яких тканин

Автори: 
Яремчук О.Я.,Чешук В.Є.,Кравченко О.В.
Рік видання: 
2000
В посібнику приведені дані про захворюваність на пухлини м'яких тканин з урахуванням георгафічного фактора, статі та віку хворих.

Клінічна онкологія

Обгортка: 
Автори: 
Галайчук І.Й.
Рік видання: 
2003
У посібнику "Клінічна онкологія" (частина І) подано клінічну характеристику, методи лікування і статистику злоякісних захворювань основних локалізацій.

Пропедевтична педіатрія

Автори: 
Чеботарьова В.Д., Майданник В.Г.
Рік видання: 
1999
У підручнику викладені принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям, історія розвитку педіатрії, дана характеристика періодів дитячого віку, анатомо-фізіологічні особливості органів і