Бібліотека

Збірник задач з курсу "Рівняння математичної фізики" (Білокос Є.Д., Шека Д.Д.)

Автори: 
Білокос Є.Д., Шека Д.Д.
Рік видання: 
2007
Збірник задач містить біля 500 задач з курсу "Рівняння математичної фізики", який автори читають на радіофізичному факультеті Київського націаонального університету ім. Т.Г.Шевченка.

Математична фізика в прикладах і задачах (Юрачківський А.П., Жугаєвич А.Я.)

Автори: 
Юрачківський А.П., Жугаєвич А.Я.
Рік видання: 
2005
У посібнику докладно викладено методи відокремлення змінних функцій впливу. Розв'язано 80 задач різної складності.

Математика для довузівської підготовки студентів-іноземців. Частина 1 (Краєвський В.О.)

Обгортка: 
Автори: 
Краєвський В.О.
Рік видання: 
2009
У першій частині посібника містяться матеріали з арифметики і алгебри.

Спецкурс математичного аналізу (Краєвський В.О.)

Обгортка: 
Автори: 
Краєвський В.О.
Рік видання: 
2009
У навчальному посібнику наведено основні поняття і означення теорії диференціальних рівнянь із частинними похідними, викладено класифікацію та зведення до канонічного вигляду квазілінійних рівнянь.

Лекції з лінійної алгебри. Векторні простори, матриці та форми (Овсієнко С.)

Автори: 
Овсієнко С.
Лекції з курсу лінійної алгебри, де розбрані наступні теми: векторні простори, матриці та форми. 

Лінійна алгебра (Андрійчук В.І., Забавський Б.В.)

Автори: 
Андрійчук В.І., Забавський Б.В.
Рік видання: 
2008
Посібник для студентів математичних факультетів.

Допоміжні розділи РЧП (Бугрій О.М.)

Автори: 
Бугрій О.М.
Рік видання: 
2008
Посібник для студентів 3-го курсу механіко-математичного факультету.

Жорданова нормальна форма (Мазорчук В.С.)

Автори: 
Мазорчук В.С.
Рік видання: 
1998
Методичний посібник до теми "Жорданова нормальна форма". Коротко поданий основний теоретичний матеріал. Для студентів механіко-математичного факультету.

Методичні вказівки до вирішення задач з вищої математики

Автори: 
Вороновська Л.П., Пахомова Є.С. , Шульгіна С.С.
Рік видання: 
2009
Методичні вказівки з вищої математики для самостійної роботи студентів 1 курсу усіх спеціальностей, частина 1.

Лекції з лінійної алгебри (Овсієнко С.)

Автори: 
Овсієнко С.
Рік видання: 
2006
Лекції, в яких викладений теоретичний матеріал по темах: елементи теорії множин, комплексні числа, системи лінійних рівняннь, лінійне відображення, пов'язане з матрицею, векторний простір, системи