Бібліотека

Математика для довузівської підготовки студентів-іноземців. Частина 2 (Краєвський В.О., Краєвська О.Д.)

Обгортка: 
Автори: 
Краєвський В.О., Краєвська О.Д
Рік видання: 
2009
У другій частині посібника містяться матеріали із векторної алгебри, тригонометрії, початків аналізу, комбінаторики, теорії комплексних чисел та геометрії. До кожної теми розроблений теоретичний матеріал, в якому основний акцент робиться на вивченні студентами математичних термінів українською мовою.

Лінійна алгебра. Матриці і детермінанти (Овсієнко С.А., Мазорчук В.С., Головащук Н.С.)

Автори: 
Овсієнко С.А., Мазорчук В.С., Головащук Н.С.
Рік видання: 
2001
Навчальний посібник із лінійної алгебри, а саме - матрицях і детермінантах. 

Практикум з основ диференціальної геометрії (Євладенко В.М., Паращук С.Д.)

Автори: 
Євладенко В.М., Паращук С.Д.
Рік видання: 
2002
Практикум з основ диференціальної геометрії, де викладено основні теоретичні відомості та наведено приклади задач із розв'язками. 

Патологічна анатомія (Струков А.І., Серов В.В.)

Автори: 
Струков А.І., Серов В.В.
Рік видання: 
2004
Четверте видання підручника, перекладеного на українську мову, складається із 2 частин - загальної і спеціальної патологічної анатомії. У всіх розділах підручника наведені матеріали, одержані

Збірник задач з комплексного аналізу (Білокіс Є.Д., Шека Д.Д.)

Автори: 
Білокіс Є.Д., Шека Д.Д.
Рік видання: 
2004
Збірник містить 842 задачі з курсу комплексного аналізу, який автори читають на радіофізичному факультеті КНУ ім.Тараса Шевченка.

Теорія ймовірностей і математична статистика. Частина І: Теорія ймовірностей

Автори: 
Жлуктенко В.І., Наконечний С.І.
Рік видання: 
2000
У першій частині навчального посібника подаються основи теорії ймовірностей — науки, що вивчає закономірності масових подій.

Теорія ймовірностей і математична статистика. Частина ІІ: математична статистика

Автори: 
Жлуктенко В.І., Наконечний С.І., Савіна С.С.
Рік видання: 
2001
У другій частині пропонованого навчального посібника розглянуто основи математичної статистики як науки, що вивчає ймовірнісну природу статистичних оцінок параметрів генеральної сукупності, та зако

Вища математика. Частина 3 (Дубовик В.П., Юрик І.І.)

Автори: 
Дубовик В.П., Юрик І.І.
Рік видання: 
2008
У третій частині підручника розглянуто звичайні диференційні рівняння, ряди, кратні, криволінійні та поверхневі інтеграли.

Теорія ймовірності та математична статистика для економістів. З елементами електронних таблиць (Пістунов І.М., Лобова Н.В.)

Обгортка: 
Автори: 
Пістунов І.М., Лобова Н.В.
Рік видання: 
2005
 Подано теорію та приклади розв'язування задач з розрухунку ймовірностей та числових характеристик дискретних та безперервних випадкових величин.

Теоретичні основи кібернетики (Пістунов І.М., Лобова Н.В.)

Автори: 
Пістунов І.М., Лобова Н.В.
Рік видання: 
2007
Методичні вказівки для самостійного вивчення із дисципліни "Теоретичні основи кібернетики".