Бібліотека

Лекції з теорії вибору та прийняття рішень (Моклячук М.П., Ямненко Р.Є.)

Автори: 
Моклячук М.П., Ямненко Р.Є.
Рік видання: 
2007
Навчальний посібник для студентів математичних спеціальностей, виданий КНУ ім. Т.Г.Шевченка. 

Ірина Солодченко

Обгортка: 
Ірина Солодченко - автор двох романів та п'єси. Поки що самвидавом вийщов лише один її роман "Неприродний добір"". Решта гутується до виходу таким самим чином.

Екстремальні задачі (Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В.)

Автори: 
Перестюк М.О., Станжицький О.М., Капустян О.В.
Рік видання: 
2003
 Три його розділи: "Негладкі екстремальні задачі ", "Гладкі екстремальні задачі" та "Задачі класичного варіаційного числення" дають можливість ознойомитися із зна

Математичне моделювання за умов невизначеності (Сявавко М., Рибицька О.)

Автори: 
Сявавко М., Рибицька О.
Рік видання: 
2000
Пропоновані способи ґрунтуються на теорії апроксимант Паде та нечітких множин.

Синергетичні та еконофізичні методи дослідження динамічних та структурних характеристик економічних систем (Дебренцев В.Д, Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д.)

Автори: 
Дебренцев В.Д, Сердюк О.А., Соловйов В.М., Шарапов О.Д.
Рік видання: 
2010
В монографії наведено результати досліджень динамічних та структурних характеристик фінансово-економічних систем на засадах синергетики та еконофізики.

Початки стохастики (Волков Ю.І., Войналович Н.М.)

Автори: 
Волков Ю.І., Войналович Н.М.
Рік видання: 
2008
Представлені основні поняття теорії ймовірностей і математичної статистики.

Елементи дискретної математики (Волков Ю.І., Войналович Н.М.)

Автори: 
Волков Ю.І., Войналович Н.М.
Рік видання: 
2000
Викладаються основи таких розділів дискретної математики: комбінаторика, дискретна теорія ймовірностей, різницеве числення, системи числення.

Теорія графів (Трохимчук Р.М.)

Автори: 
Трохимчук Р.М.
Рік видання: 
1998
Навчальний посібник із теорії графів для студентів кібернетики. 

Вища математика. Конспект лекцій - Модуль 1 (С.О.Станішевський)

Автори: 
С.О.Станішевський
Рік видання: 
2009
Конспект містить двадцять вісім лекцій з вищої математики.

Математичні методи ідентифікації електромеханічних процесів (Мокін Б.І., Мокін В.Б., Мокін О.Б.)

Автори: 
Мокін Б.І., Мокін В.Б., Мокін О.Б.
Рік видання: 
2005
Навчальний посібник присвячено викладенню методів ідентифікації електромеханічних процесів у лінійних та нелінійних системах, неперервних та дискретних, як в часовому просторі, так і на комплексній