Бібліотека

Інтенсивна терапія невідкладних станів

Обгортка: 
Автори: 
П. М. Чуєв, А. С. Владика
Рік видання: 
2006
Навчальний посібник містить відомості про історію становлення та розвитку методів реанімації та інтенсивної терапії, організацію в

Атлас. Морфологія клітин крові лабораторних тварин і людини

Обгортка: 
Автори: 
В. М. Запорожан, В. К. Напханюк, Н. О. Горянова, Ю. І. Бажора, В. Й. Кресюн, К. Л. Сервецький
Рік видання: 
2002
У науковому виданні викладені сучасні методи морфологічних досліджень, що використовуються у практичній та експериментальній медицині.

Медична генетика

Автори: 
В. М. Запорожан, Ю. І. Бажора, А. В. Шевеленкова, М. М. Чеснокова
Рік видання: 
2005
У підручнику подано сучасні дані про організацію спадкової інформації в людини і механізми її реалізації, етіологію, патогенез і класифікацію

Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія: вибрані лекції

Автори: 
П. З. Протченко
Рік видання: 
2002
У навчальному посібнику викладені матеріали лекційного курсу із загальної мікробіології, вірусології та імунології. Ма- теріал подано стисло, з урахуванням повноти його викладен-

Загальна мікробіологія, вірусологія, імунологія: вибрані лекції

Обгортка: 
Автори: 
П. З. Протченко
Рік видання: 
2002
У навчальному посібнику викладені матеріали лекційного курсу із загальної мікробіології, вірусології та імунології. Ма- теріал подано стисло, з урахуванням повноти його викладен-

Нормальна фізіологія: вибрані лекції

Обгортка: 
Автори: 
Шандра О. А., Общіна Н. В.
Рік видання: 
2005
Навчальний посібник, згідно з програмою для вищих медичних навчальних закладів, містить матеріали, які присвячено загальним зако-

Оториноларингологія

Обгортка: 
Автори: 
Пеньковський Г.М.
Рік видання: 
1999
У навчальному посібнику наведено короткі відомості з анатомії та фізіології вуха, носа, глотки, гортані, трахеї і стравоходу у взає-

Перинатологія

Обгортка: 
Автори: 
В. М. Запорожан, М. Л. Аряєв
Рік видання: 
2000
У підручнику висвітлено найважливіші питання перинатології — цілі та завдання, організаційну структуру перинатологічної служби. Розглянуто антенатальні проблеми плода, методи оцінки, лікування і

Психіатрія

Обгортка: 
Автори: 
В. С. Бітенський, П. І. Горячев, Е. В. Мельник, В. А. Пахмурний, М. М. Пустовойт, В. В. Сушко, В. В. Сушко, Т. М. Чернова
Рік видання: 
2004
Курс лекцій з психіатрії написано у відповідності до програми викладання психіатрії в медичному університеті. Він складається з 12

Клінічне обстеження плода і дитини

Обгортка: 
Автори: 
І. Л. Бабій, Н. М. Рожковська, В. П. Буйко, О. Д. Телющенко
Рік видання: 
1999
У навчальному посібнику узагальнено багаторічний досвід клінічного обстеження різних органів і систем плода та дітей різного віку, включаючи підлітків до 15 років. В