Акушерство та гінекологія під ред. Громової та Лихачова

Обгортка: 
В підручнику, підготовленому колективом кафедри акушерства і гінекології Української медичної стоматологічної академії, наведені вичерпні дані про фізіологічне та патологічне акушерство, гінекологічні захворювання, які передбачені програмою для стоматологічних факультетів, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України. Висвітлено сучасні уявлення про фізіологію вагітності та пологів. Описано етіологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування основних видів акушерської та гінекологічної патології, зокрема пізні гестози, невиношування та переношування вагітності, фетоплацентарну недостатність, аномалії скоротливої діяльності матки, акушерські кровотечі, запальні захворювання жіночих статевих органів, порушення менструальної функції. Викладені основи оперативного акушерства, сучасні методи планування сім ї. Автори: А.М.Громова, В.К.Ліхачов, Л.М.Добровольська, А.П.Голубєв, Г.М.Алтуєв, Н.І.Мітюніна, Т.Ю.Ляховська, М.С.Чопорова, Н.О. Удовицька, В.Б.Мартиненко,О.Г.Макаров, А.А. Дудченко.

284 ст. з 600, а де решта?