Лабораторна діагностика бактеріальних інфекцій (2007)

Обгортка: 
Навчальний посібник написаний відповідно о програми навчальної дисципліни “Мікробіологія, вірусологія і імунологія” для студентів вищих медичних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (2006р.). В навчальному посібнику на сучасному рівні представлено опис методів мікробіологічної діагностики бактеріальних інфекцій, наводяться ілюстровані схеми мікробіологічної діагностики, граф логічні структури кожної з тем. З метою самоконтролю засвоєння знань та умінь у посібнику передбачено контрольні питання, практичні завдання у вигляді цифр, які відображають послідовність виконання етапів дослідження і тестові завдання формату А. Навчальний посібник сприятиме формуванню професійних навичок і умінь та становленню лікарського мислення. Автори: Жданівський М.В., Щукін І.М.,Слюсарев О.А., Ніколенко Ю.І., Мішин В.В., Гриценко Л.З., Федорченко О.М., Ракша-Слюсарева О.А., Лєбедєва Н.Ю., Міхайличенко В.Ю., Пшенична О.А.

чудовий сайт

ДЯКУЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!